k ü s i   h i n n a p a k k u m i s t

H O O L D U  S
Regulaarne kontroll ja hooldus on mistahes süsteemi või seadme pikaajalise töö aluseks. Elektrooniliste valveseadmete kontroll ei ole Eesti Vabariigis kohustuslik (v.a. automaatsed tulekahju signalisatsiooni süsteemid), kuid mõistlik on ka turvasüsteeme regulaarselt hooldada. Hoolduse käigus vaadatakse üle, puhastatakse ja kontrollitakse üle süsteemi iga komponent, olgu siis tegemist kas valvesüsteemi, läbipääsusüsteemi või videovalvesüsteemiga. Pikas perspektiivis aitab regulaarne hooldus kokku hoida süsteemi käigushoidmise kulusid.

h i n n a k i r i