k ü s i   h i n n a p a k k u m i s t

ELEKTRITÖÖD

Elekter on meie igapäevaelu lahutamatu osa, ei möödu päevagi ilma elektri tarbimiseta. Selleks, et elekter jõuaks ohutult meieni, tuleb elektriööd planeerides alustada elektriprojektist. Elektritööd tuleb teostada selleks vastavat elektritööde pädevust omava ettevõtte poolt ja Tallinna Elekter on just selline ettevõtte, kus töötavad kvalifitseeritud elektrikud.


ELEKTRIPAIGALDISE HOOLDUS JA KÄIT

Elektrisüsteem vananeb nagu iga teinegi süsteem ning hoone omanikul tuleb jälgida, et elektripaigaldis oleks korras ja hooldatud. Vanades majades on enamus kaablid sama vanad kui hoone ise. Võrreldes aga elektritarbimist 50 aastat tagasi ja täna, siis vanad elektrijuhtmed ei vasta enam tänapäevastele elektriohutuse reeglitele. Elektripaigaldist tuleb perioodiliselt kontrollida ja auditeerida et oleks tagatud elektripaigaldise kasutaja turvalisus.


ERINEVAD ELEKTRITÖÖD

Teeme hea meelega kodumajapidamistes väiksemaid elektritöid, nagu seda on korteri elektrikaablite vahetus, pistikupesade ja valgustite paigaldus või vana päevi näinud elektrikilbi uuendamine. Oleme heaks koostööpartneriks ka korteriühistutele, kus seisame hea kortermaja üldise elektripaigaldise korrashoiu eest. Samuti oleme heaks koostööpartneriks ka suuremate ehitusobjektide elektritööd teostades (näiteks elektritööd, mis on vaja teha eramu, büroo- või tootmishoonete ehitamisel või renoveerimisel).

 h i n n a k i r i