k ü s i   h i n n a p a k k u m i s t

ELEKTRIPROJEKT

Elektriprojekt, on vajalik mis tahes uue või renoveeritava hoone ehitamisel. Korraliku elektri- või mis tahes toimiva süsteemi aluseks on põhjalikult läbi mõeldud lahendus ja sellele vastav elektriprojekt. Elektriohutuse nõudeid karmistatakse pidavalt ja on oluline, et nii ehitatav kui ka renoveeritav hoone vastaks kehtivatele ohutusnõuetele.

ELEKTRIPROJEKT - LOOB KASUTUSMUGAVUSE

Elektrisüsteemi projektis tuleb arvestada ka ruumi interjööri ja hilisema kasutusmugavusega, et näiteks pistikud ja valgustid asuksid täpselt seal, kus neid vajatakse. Uue elektripaigaldise ehk elektrisüsteemi valmimisel või vana ümberehitusel tuleb peale tööde lõppu esitada teostusjoonised, mis on hoone elektripaigaldise kasutuselevõtu eelduseks.

ELEKTRITÖÖD VASTAVALT ELEKTRIPROJEKTILE

Elektriprojekt tagab, et elektritööd teostatakse kvaliteetselt ja elektriprojektis toodud materjalidega. Elektriprojektis olev seadmete materjalide spetsifikatsioon, annab hea ülevaate projekti materjalide maksumusest, samuti saab konkreetse elektriprojekti alusel elektritööd teostavate ettevõttete käest küsida konkreetset projektijärgset hinnapakkumist.h i n n a k i r i