STARDITOETUS KUI TUNNUSTUS  

Riigi Tugiteenuste Keskus otsustas 01.09.2021 rahastada projekti "Tallinna Elekter OÜ elektritööks vajaliku kaubiku ja töövahendite soetamine". Projekti eesmärk on suunatud ettevõtte müügitulu kasvatamisele ja töökohtade loomisele arenevas ettevõttes. Ettevõtte äriplaani koos sinna juurde kuuluvate lisadega sai vastavalt Riigi Tugiteenuste Keskuse hindamismetoodikale 4 palli süsteemis koondhindeks 3,4 - mis on alustava ettevõtte kohta väga hea tulemus. Riigi Tugiteenuste Keskuse positiivne rahastamisotsus on ühtlasi ka tunnustus kogu Tallinna Elekter OÜ meeskonna seni tehtud tööle ja on väga heameel, et ettevõtte kiiret arengut on märgatud. Projekti kogumaksumus on 18849 eurot, millest 15000 eurot rahastati Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt starditoetusena.

h i n n a k i r i